Mūsų gimnazijoje yra sukurta komanda, kuri kartu su psichologu sprendžia įvairaus pobūdžio klausimus. Krizių komanda nuolat teikia pagalbą:

  • mokiniams, sprendžiant stojimo klausimus į aukštąsias mokyklas;
  • mokiniams, kuriems sunkiai sekasi adaptuotis gimnazijoje;
  • mokiniams, kurie turi įvairaus tipo problemas šeimoje;
  • mokytojams, sprendžiant įvairaus pobūdžio konfliktus su mokiniais;
  • mokytojams, padedant taikyti įvairius mokymo metodus su sunkiais mokiniais.