BENDRA INFORMACIJA APIE VISAS KLASES

 

 1. Vaikai pas mus jaučiasi saugūs.
 2. Esame mišri gimnazija.
 3. Gimtoji kalba - rusų, lenkų, lietuvių.
 4. Ugdymas vykdomas lietuvių kalba, išskyrus gimtųjų kalbų ir etikos mokymą.
 5. Sustiprintas anglų kalbos mokymas nuo 1 klasės.
 6. Sustiprintas lietuvių kalbos mokymas nuo 1 klasės vaikams iš tautinių mažumų šeimų.
 7. Mažos klasės (ne daugiau nei 15 mokinių).
 8. Mokymas individualizuotas ir diferencijuotas.
 9. Organizuojama neformalioji vaikų veikla: menų, šokių, informacinių technologijų užsiėmimai, keramikos, floristikos, raštvedybos ir verslo informatikos užsiėmimai, teatro studija, baseinas, anglų kalbos, lietuvių kalbos kultūra.
 10. Dalykų modulių įvairovė.
 11. 5-tų klasių mokinių adaptacijai yra paskirtas pirmas pusmetis (vertinama įskaitomis).
 12. Turime galimybę mokinius atvežti ir parvežti autobusu iš įvairių miesto taškų.
 13. Gimnazija dalyvauja tarptautiniuose jaunimo projektuose.